Valberedningen informerar

2024-01-05

Valberedningen sammanfattar vilka nuvarande förtroendevalda som ställer upp för omval samt ber medlemsklubbarna att inkomma med kompletterande förslag. Vid förslag ska kontaktuppgifter även lämnas.

Följande besked har mottagits från förtroendevalda vars mandatperiod utgår vid kommande årsmöte:

  • Per-Ola Lindell, ordförande, ställer inte upp för omval.
  • Peter Lindeberg, ledamot, ställer upp för omval.
  • Johanna Svensson, ledamot, ställer inte upp för omval.
  • Mika Heikkinen, suppleant, kandiderar som ledamot.
  • Anders Ljungholm, revisor, ställer upp för omval.
  • Torbjörn Aula, revisorersättare, ställer ej upp för omval.

Vidare avgår Anette Engström som ledamot.

Förslag på personer till förtroendeposter ska lämnas till valberedningen Jimmy Boberg, 073-746 19 05, jimmy1220@live.se.