Mallar för begäran av ersättning

Detta inlägg riktar sig till dem som har utlägg eller som vill ha beviljat arvode för ÖBF:s räkning.

Fyll i utläggsrapport i Excel. Ofullständig rapport kommer i retur. Ni som inte har Excel använder det enklare textformatet i ett mail.

Skicka sedan utläggsrapporten till utlagg@eastbox.se.

Därefter skickar jag ett mail till dig för godkännande och sen gör jag utbetalning.

Peter Lindeberg, kassör