Årsmöte 2022

Denna sida listar handlingar för årsmötet 2022.

ÖBF:s styrelse vald 2019, hade inte hållit årsmöte under 2020 eller 2021. En majoritet av ÖBF:s klubbar begärde därför ett extra årsmöte för behandling av verksamhetsåren 2019 och 2020. ÖBF:s styrelse valde då att kalla till ordinarie årsmöte den 6 februari 2022, där även verksamhetsåren 2019 och 2020 skulle behandlas.

Förutom att handlingar saknades, redovisas i årsmötesprotokollet nedan, saknades även bokföring och verifikationer för verksamhetsåren 2019-2021.

Handlingar för årsmötet 2022.