Kontakt

Postadress Östsvenska Boxningsförbundet
C/O: Per-Ola Lindell, Blackbäcksvägen 25, 585 77 Vreta Kloster
E-postadress per-ola.lindell@swemybox.se
Telefon 073-418-23 02
Plusgiro 34 86 36-2
Bankgiro 719-6835
Organisationsnummer 802433-9767