BK Dacke

Kontaktperson

Per-Ola Lindell, Blackckbäcksvägen 25, 590 77 Vreta Kloster, 073-418 23 02, per-ola.lindell@swemybox.se

Klubblokal

Kungsvägen 39, Mjölby

Hemsida

https://www.bkdacke.com