Styrelsemöten 2022

Denna sida listar handligar för styrelsemöten genomförda 2022.

Konstituerande möte 2022-02-06
Styrelsemöte 2022-02-12
Styrelsemöte 2022-04-07
Styrelsemöte 2022-06-02
Styrelsemöte 2022-08-24
Styrelsemöte 2022-09-29