Sportansvariga

Informationsansvarig

Ansvarar för distriktsförbundets hemsida och sidornas informationsinnehåll. Är kontaktperson till pressen.

Ismail Rammo, BK Dacke, 073-965 11 49, ismail.rammo@gmail.com

Stöds av:

Per-Ola Lindell, BK Dacke, 073-418 23 02, per-ola.lindell@swemybox.se

Distriktstränare matchboxning

Leder planering, arrangemang och genomförande av träningsläger i distriktsförbundet. Deltar i planering, arrangemang och genomförande av distriktskamper i matchboxning. Är distriktsförbundets matchmaker i matchboxning.

Daniel Samuelsson, BK30 Motala, 073-500 90 73, daniel.b.samuelsson@gmail.com

Distriktstränare diplomboxning

Leder planering, arrangemang och genomförande av träningsläger i distriktsförbundet. Deltar i planering, arrangemang och genomförande av distriktskamper i diplomboxning. Är distriktsförbundets matchmaker i diplomboxning.

Oscar Sihlén, TBD (klubb, mobil, e-post)

Diplomserieansvarig

Är tävlingsledare för Östsvenska diplomboxningsserien. Tillser att vi har tävlingstillstånd för varje deltävling. Leder planering och genomförande av deltävlingarna. Tillser att erforderliga priser finns på plats vid erforderliga tillfällen. Tillhandahåller kassören med uppgifter för debitering av deltagaravgifter.

Jonas Hjelm, NBK Akilles, 073-361 33 14, jonas@nbkakilles.se
Mathias Svensson, BK30 Motala, 073-647 29 32, motalaboxningsklubb@gmail.com

Domaransvarig

Ansvarar för att det finns ringdomare till deltävlingarna i distriktets diplomboxningsserie, godkänner domare vid matchboxningstävlingar arrangerade av klubbar inom distriktet, är domaransvarig vid matchboxningstävlingar arrangerade av klubbar inom distriktet eller utser annan i sitt ställe, följer upp distriktets domare samt är distriktsförbundets kontaktperson mot Svenska Boxningsförbundet i domarfrågor.

Jimmy Bjorketidt, Gripen BK, 076-007 81 00, jimmy.bjorketidt@gripenboxning.se

Utbildningsansvarig

Är distriktsförbundets kontaktperson till Svenska Boxningsförbundet i utbildningsärenden för tränar- och domarutbildningar. Leder planering och arrangemang av utbildningar som distriktet arrangerar och stödjer genomförandet.

Jimmi Holm, BK30 Motala, jimmiholm@live.com