Kallelse till årsmöte 2024

2024-01-05

Östsvenska Boxningsförbundets styrelse kallar medlemsföreningarna till årsmöte den 10 mars i Linköping.

Tid: 11.00. Plats: KFUM Linköping BK:s träningslokal, Sporthallen, Snickaregatan 35, Linköping.

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-årsmötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Varje röstberättigad förening har en röst. Ombud ska medföra fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges.