Årsmöteshandlingar

2024-02-18

Styrelsens årsmöteshandlingar presenteras under menyalternativet dokument. Kvarstår valberedningens förslag samt revisionsberättelsen.

Handlingarna återfinns här.