Årsmöteshandlingarna är kompletta

2024-02-22

Styrelsens tillsammans med revisorns och valberedarens årsmöteshandlingar presenteras under menyalternativet dokument.

Handlingarna återfinns här.