Inbjudan till att delta i en tävlingskommitté

2024-03-26

ÖBF:s styrelse inbjuder ledare inom distriktets klubbar att delta i en tävlingskommitté med uppgift att stödja medlemsklubbar i arrangemang av matchboxningstävlingar.

Syftet är att öka antalet arrangerade tävlingar i distriktet. Hur detta ska göras, kommer att diskuteras, prövas och dokumenteras av den nya kommittén.

Den som vill medverka kontaktar Ismael Rammo på ismail.rammo@gmail.com.