ÖBF:s årsmöte

2023-03-11

Lördagen den 11 mars genomfördes ÖBF:s årsmöte i Katrineholm. Anwar Samuelsson från RF/SISU var mötesordförande.

Årsmötet återvalde Per-Ola Lindell till ordförande, Jonas Hjelm och Anette Engström till ledamöter, Mika Heikkinen till suppleant, Anders Ljungholm till revisor, Torbjörn Aula till revisorsersättare samt Jimmy Boberg till valberedare.