2024-02-22:  Styrelsens tillsammans med revisorns och valberedarens årsmöteshandlingar presenteras under menyalternativet dokument.

2024-02-18:  Styrelsens årsmöteshandlingar presenteras under menyalternativet dokument. Kvarstår valberedningens förslag samt revisionsberättelsen.

2024-02-10:  Cirka trettio boxare från fem deltagande klubbar tog chansen att få trängssparring hos BK30 Motala lördagen den 10 februari.

2024-01-31:  BK Dacke inbjuder till tävling i MyBox den 2 mars 2024 i Mjölby.

2024-01-31:  BK30 Motala inbjuder till träningssparring den 10 februari 2024 i Motala.

2024-01-27:  I dagens deltävling i Nicopiaserien deltog 39 boxare från 7 klubbar som genomförde 23 matcher.

2024-01-10:  Deltävlingarna för vårens drabbningar i Nicopiaserien är nu fastställda och inlagda i SBF:s kalender.

2024-01-07:  Distriktets klubbar fick nio mellansvenska mästare. BK Öster vann 3 guld och BK Dacke vann 2 guld, Katrineholms BK, BK30 Motala, NBK Akilles och Eskilstuna BK vann 1 guld vardera. Grattis!

2024-01-05:  Valberedningen sammanfattar vilka nuvarande förtroendevalda som ställer upp för omval samt ber medlemsklubbarna att inkomma med kompletterande förslag. Vid förslag ska kontaktuppgifter även lämnas.

2024-01-05:  Östsvenska Boxningsförbundets styrelse kallar medlemsföreningarna till årsmöte den 10 mars i Linköping.

2024-01-01:  Östsvenska Boxningsförbundets distriktstränare för diplomboxare Oscar Sihlen inbjuder till träningsläger.

2024-01-01:  Svenska Boxningsförbundet arrangerar en Tränarutbildning Steg I i Motala i samarbete med Östsvenska BF den 17-18 februari 2024. Kursen är öppen för tränare och ledare från distrikt och klubbar inom svensk boxning.